Вашите продукти

Декларация за Личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предлагане и търговия на стоки, CKFstudio.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за онлайн търговия в частност покупко-продажба на дрехи и аксесоари, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "КОРОНА" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : BG102882626
 3. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, 8000 , ул. Константин Величков №34, ет.4
 4. E-mail: contact@ckfstudio.com
 5. Телефон.: +359882161385

 

Oснование за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

Чл. 1. (1) "КОРОНА ЕКС" ООД, наричана още Администратор или CKFstudio.com, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предлагане търговия, в частност продажба на дрехи и аксесоари, в това число и закупуването на ваучери за съответните стоки на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент
 • Изпълнение на задълженията на CKFstudio.com по договор за покупко-продажба с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо CKFstudio.com;
 • За целите на легитимния интерес на CKFstudio.com.

 

(2) CKFstudio.com е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги за продажба на стоки, CKFstudio.com действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 

Чл. 2. (1) CKFstudio.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги – продажба на стоки, в това число и ваучери за стоки, както и за записване за участие в нашите събития – игри и промоции, включително за следните цели:

 • създаване на профил за осъществяване на покупко-продажба;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от CKFstudio.com;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 •  изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, промоционални предложения, нови събития и участия в томболи или игри.
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез мейл кореспонденция

 (2) CKFstudio.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява CKFstudio.com?

 

Чл. 3. (1) CKFstudio.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта за предоставяне на възможност за осъществяване на покупка на стоки или ваучери – целта на тази операция е създаване на профил, който е задължителен за осъществяването на услугата. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, Администраторът по събиране и съхранение за защита на личните данни, счита че операцията „Услуга за покупко-продажба на стоки или ваучери за стоки“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

(2) CKFstudio.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес за изпращане на стока, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и осъществяването на онлайн поръчка и покупка на стоки или ваучери, между CKFstudio.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните или коригирате Вашия профил, можете да попълните в него данни за възрастта си, създаване на допълнителен или нов адрес за получаване на стоки от покупки, както и данни за фирма при желание за издаване на фактура на юридическо лице, различно от лицето направило заявката за покупка и осъществяването на такава.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стока или ваучер за таква, между CKFstudio.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които CKFstudio.com обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, CKFstudio.com събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор за покупко-продажба, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между CKFstudio.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) CKFstudio.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от CKFstudio.com от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 

Чл. 4. (1) CKFstudio.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, CKFstudio.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) CKFstudio.com Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на доставка по покупко-продажба на стоки или ваучери, с оглед легитимни интереси на CKFstudio.com или друго.

(3) CKFstudio.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

 

Чл. 5. (1) CKFstudio.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) CKFstudio.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от CKFstudio.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез влизане в профила си и посещение на таба GDPR като генерирате поискване на:

(2) CKFstudio.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане криптиран или заличен от системата ни. Моля имайте предвид, че след изтриване на профила Ви, вече няма да имате достъп до него и до информацията по направените поръчки.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от CKFstudio.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) CKFstudio.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (изпълни тук)


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“) и анонимност

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от CKFstudio.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а CKFstudio.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо CKFstudio.com;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) CKFstudio.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил, изпратено до CKFstudio.com, като искането е автоматизирано и след осъществяването му, бива изпратен автоматично генериран уеб-адрес на вашата електронна поща, чрез който да потвърдите пълното заличаване и премахване на данни, взети при създаване на профила ви.

(4) CKFstudio.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


(5) Можете да упражните правото си на анонимност, след взето вас решение за това, като личните данни от създадения от вас профил ще бъдат криптирани след поискване и потвърждение за анонимност. След криптиране на вашите данни, информацията за личните ви данни е криптиран вид, което превръща в невъзможно изпращането на текущо направена поръчка. CKFstudio.com препоръчва, ако желаете да упражните правото си на анонимност да бъде направено след осъществяване на поръчка за артикули и тяхното получаване.

 
Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от CKFstudio.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на CKFstudio.com да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • CKFstudio.com не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на CKFstudio.com имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на CKFstudio.com, директно през Вашия профил от таба GDPR с искане за изтегляне и получаване на .CSV документ по електронна поща за:

(2) Вие можете да поискате от CKFstudio.com директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо, като допълнително уведомите CKFstudio.com за това чрез мейл на адрес: contact@ckfstudio.com


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от CKFstudio.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. CKFstudio.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 
CKFstudio.com НЕ предоставя лични данни, въведени от създаването на профил, на Трети лица.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от CKFstudio.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако CKFstudio.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) CKFstudio.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на CKFstudio.com да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, CKFstudio.com действа в качеството на обработващ личните данни.  

(2). В случаите по ал. 1, CKFstudio.com действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. CKFstudio.com няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай CKFstudio.com няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на CKFstudio.com в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки

Сайтът CKFstudio.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за да функционира сайта и не може да бъдат изключени в системата ни. Те обикновено са настроени в отговор на действието на потребителя, което изисква съответни услуги като настройки на поверителността, влизане в потребителски профил или попълване на форма за вписване на данни. Можете да настроите вашия браузър да блокира тези бисквитки, но някои части от сайта може да не функционират правилно.
 •     Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 •     Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
 •     Маркетинг бисквитки

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

ВАЖНО: Можете да регулирате използването на бисквитки от показващият се прозорец с информация за бисквитките. Пример: Ако Google Analytics бисквитки са вече заредени във вашия браузър, а вие изключите аналитичните бисквитки, тогава тези бисквитки ще останат заредени в браузъра ви, но модулът на Google Analytics няма да може да изпраща информация до сървърите на Google.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели в CKFstudio.com по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата система е приоритет за нас като компания. Наш надежден партньор с неговите услуги е СУПЕРХОСТИНГ.БГ, който разполага с набор от инструменти, включително собствено изградена система за сигурност – SH Protect.