Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предлагане и търговия на стоки, CKFstudio.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за онлайн търговия в частност покупко-продажба на дрехи и аксесоари, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "СКФ СТУДИО" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 203231555
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Несебър, 8240 , ж.к. `Слънчев бряг - запад`, кв. Камелия No 47
 4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, 8000 , ул. Константин Величков №34, ет.4
 5. E-mail: contact@ckfstudio.com
 6. Телефон.: 0886 11 76 70

 

Oснование за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

Чл. 1. (1) СКФ СТУДИО ООД, наричана още Администратор или CKFstudio.com, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предлагане търговия, в частност продажба на дрехи и аксесоари, в това число и закупуването на ваучери за съответните стоки на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 

(2) CKFstudio.com е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги за продажба на стоки, CKFstudio.com действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 

Чл. 2. (1) CKFstudio.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги – продажба на стоки, в това число и ваучери за стоки, както и за записване за участие в нашите събития – игри и промоции, включително за следните цели:

 (2) CKFstudio.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява CKFstudio.com?

 

Чл. 3. (1) CKFstudio.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(2) CKFstudio.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

(3) CKFstudio.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от CKFstudio.com от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 

Чл. 4. (1) CKFstudio.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, CKFstudio.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) CKFstudio.com Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на доставка по покупко-продажба на стоки или ваучери, с оглед легитимни интереси на CKFstudio.com или друго.

(3) CKFstudio.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

 

Чл. 5. (1) CKFstudio.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) CKFstudio.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от CKFstudio.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез влизане в профила си и посещение на таба GDPR като генерирате поискване на:

(2) CKFstudio.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане криптиран или заличен от системата ни. Моля имайте предвид, че след изтриване на профила Ви, вече няма да имате достъп до него и до информацията по направените поръчки.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от CKFstudio.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) CKFstudio.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (изпълни тук)


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“) и анонимност

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от CKFstudio.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а CKFstudio.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) CKFstudio.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил, изпратено до CKFstudio.com, като искането е автоматизирано и след осъществяването му, бива изпратен автоматично генериран уеб-адрес на вашата електронна поща, чрез който да потвърдите пълното заличаване и премахване на данни, взети при създаване на профила ви.

(4) CKFstudio.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


(5) Можете да упражните правото си на анонимност, след взето вас решение за това, като личните данни от създадения от вас профил ще бъдат криптирани след поискване и потвърждение за анонимност. След криптиране на вашите данни, информацията за личните ви данни е криптиран вид, което превръща в невъзможно изпращането на текущо направена поръчка. CKFstudio.com препоръчва, ако желаете да упражните правото си на анонимност да бъде направено след осъществяване на поръчка за артикули и тяхното получаване.

 
Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от CKFstudio.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на CKFstudio.com, директно през Вашия профил от таба GDPR с искане за изтегляне и получаване на .CSV документ по електронна поща за:

(2) Вие можете да поискате от CKFstudio.com директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо, като допълнително уведомите CKFstudio.com за това чрез мейл на адрес: contact@ckfstudio.com


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от CKFstudio.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. CKFstudio.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 
CKFstudio.com НЕ предоставя лични данни, въведени от създаването на профил, на Трети лица.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от CKFstudio.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако CKFstudio.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) CKFstudio.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на CKFstudio.com да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, CKFstudio.com действа в качеството на обработващ личните данни.  

(2). В случаите по ал. 1, CKFstudio.com действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. CKFstudio.com няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай CKFstudio.com няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на CKFstudio.com в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки

Сайтът CKFstudio.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

ВАЖНО: Можете да регулирате използването на бисквитки от показващият се прозорец с информация за бисквитките. Пример: Ако Google Analytics бисквитки са вече заредени във вашия браузър, а вие изключите аналитичните бисквитки, тогава тези бисквитки ще останат заредени в браузъра ви, но модулът на Google Analytics няма да може да изпраща информация до сървърите на Google.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели в CKFstudio.com по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата система е приоритет за нас като компания. Наш надежден партньор с неговите услуги е СУПЕРХОСТИНГ.БГ, който разполага с набор от инструменти, включително собствено изградена система за сигурност – SH Protect.